Certyfikaty

PN-EN ISO 9001:2015 – to zbiór zasad, wytycznych oraz wymogów, zaakceptowanych przez uznaną jednostkę normalizacyjną. Mają one na celu uporządkowanie, w sposób optymalny, danego obszaru działań.

Skrót ISO pochodzi od angielskiej nazwy International Organization for Standarization, czyli Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej. Posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015 oznacza, iż system jakości danego przedsiębiorstwa został zweryfikowany przez niezależną, zewnętrzną organizację ( jednostkę certyfikacyjną), jako spełniający wymogi normy ISO 9001:2015.

Przyznanie certyfikatu ISO 9001:2015 firmie PROFIL, jest dowodem na to, iż świadczymy usługi na najwyższym poziomie, a potrzeby Klienta i jego ocena działania firmy jest dla nas priorytetem.

Dlaczego wdrożyliśmy ISO 9001:2015?

Rosnące oczekiwania Klientów, wymagających wykazania się funkcjonowaniem i certyfikacją, przekonanie kierownictwa o konieczności orientacji działań na potrzeby Klientów, czy oczekiwania ze strony innych podmiotów, dla których firma PROFIL jest stałym dostawcą, to tylko niektóre powody, dla których podejmowane są decyzję o certyfikacji. Możliwość poprawy wizerunku firmy, uporządkowania i doskonalenia metod zarządzania firmą, to dodatkowe czynniki, które skłoniły nas do wdrożenia normy ISO 9001:2015. Posiadanie certyfikatu znacząco wpłynęło na wzrost zaufania naszych Klientów. Tym samym dołączyliśmy do grona firm utrzymujących standard ISO 9001:2015, który jest rozpoznawany raz akceptowany na całym świecie.

„Nadrzędnym celem naszej pracy jest satysfakcja wszystkich Klientów. To im podporządkujemy nasze działania gwarantując najwyższą jakość usług poprzez ciągle doskonalenie systemu zarządzania jakością.”

Zarząd firmy Profil